Richie Ren ~ There’s Only You and Me On the Road of Love

https://www.youtube.com/watch?v=ERWVYOKeM7U 爱的路上只有我和你 (愛的路上只有我和你) / ài de lùshàng zhǐyǒu wǒ hé nǐ There’s Only You and Me On the Road of LoveTrên Đường Tình Yêu Chỉ Có Ta Và NgườiSolo Tú y Yo En el Camino del Amor Year Release: 2001 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 不知道什么时候 (不知道什麼時候) / bù zhīdào shénme shíhòu I don’t know … Continue reading Richie Ren ~ There’s Only You and Me On the Road of Love